Hidup di Jalan Tuhan

Hidup di Jalan Tuhan

MINGGU, 13 OKTOBER 2019

Horas, salam sejahtera. Mensyukuri kebaikan Tuhan mari menyambut persekutuan dalam firmanNya dari MAZMUR 25:8-15 “HIDUP DI JALAN TUHAN”

  1. Setiap orang pernah jatuh ke jalan yang tidak dikehendaki Tuhan, membuat Tuhan marah dan menghukumnya. Tetapi Tuhan itu panjang sabar dan penuh kasih setia sehingga Ia menganugerahkan pengampunan kepada siapa saja yang dengan kerendahan hati mau mengakui segala kesalahannya dan memohon pengampunan Tuhan.
  2. Dalam kasih setiaNya itu Tuhan membimbing kita agar berjalan di jalanNya, mengajar dengan hukumNya dan menunjukkan jalan kepada orang yang sesat.
  3. Pengajaran Tuhan ini harus diwariskan kepada anak cucu kita agar mereka menjadi bahagian dari orang-orang yang berjalan di jalan Tuhan, bukan menjadi pemberontak dan penghianat seperti Absalom terhadap ayahnya Daud.

Berjalan di jalan Tuhan bersama dengan umat Tuhan yang hidup dengan rendah hati, mengenal segala kekurangan serta memohon tuntunan Tuhan menghadapi musuh-musuhNya.

Horas jala gabe. Praeses Pdt.Bernard Manik,MTh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *