DALAM NAMA TUHAN YESUS

Renungan Jumat, 11 September 2020

Hari ini kita diingatkan rasul Paulus agar ketika kita melakukan segala sesuatu baik dalam perkataan dan perbuatan haruslah di dalam nama Tuhan Yesus. Perkataan ini perlu dikaji lebih mendalam. Mengapa kita harus menyebut nama Tuhan Yesus dalam melakukan segala sesuatu yang kita lakukan atau perbuat? Kita tahu bahwa nama Yesus adalah nama yang sangat luar biasa.  Jika kita menyebut nama Yesus dalam segala perbuatan kita, maka kita sesungguhnya telah melibatkan Dia dalam segala aktifitas kita. Ketika kita menyebut nama-Nya, maka disitulah Dia akan hadir dan langkah kita pasti akan disertai oleh Dia dengan kekuatan kuasan-Nya dan hari ini kita akan belajar lewat kebenaran firman Allah. Saat kita menyebut nama Yesus maka ada suatu kuasa yang dahsyat di dalam nama itu. Yesus adalah Allah yang hidup (Kis .1:3). Yesus berkuasa di sorga dan di bumi (Mat. 28:18). Yesus berkuasa atas maut (neraka), mati dan bangkit pada hari ke 3 dan Yesus adalah Imam Besar Agung kita yang melintasi semua langit (Ibr. 4:14). Selain itu, di dalam nama Yesus ada keselamatan (Kis. 4:12). Hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan dan kehidupan kekal. Di dalam nama Yesus ada pengampunan (1Yoh. 2:12). Anak manusia berkuasa mengampuni dosa (Mat. 9:6, Mrk .2:10, Luk. 5:24). Di dalam nama Yesus ada pengabulan doa (Yoh. 14:13, Yoh. 15:16, 16:23). Dengan demikian, jangan ada keraguan lagi di setiap kegiatan dan pekerjaan kita, sebab jika kita melakukan semuanya itu bersama dengan Yesus maka kehidupan dan pekerjaan kita telah dilindungi dan disertai oleh Yesus.

“Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita.” (Kolose 3,17)

BE.453,1 “Sada Goar na Umuli”

Sada goar na ummuli, sian nasa goar i/ goar ni Tuhanta Jesus, i do na ummuli i/ GoarMi, Tuhanki, holan i do endengki, goarMi, Jesuski do pamalum rohangki.

Doa

Bimbinglah aku ya Tuhan untuk selalu mengandalkan dan menyebut namaMu dalam segala perbuatanku. Amin

Selamat hari Jumat

(Pdt.Anggiat Saut Simanullang,STh)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *